PL EN FR DE ESP JP

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo exlibris logo vivaoliva logo skarby oliwian
Oliwski Ratusz Kultury

Polska wyborcza 1989-2003

wydarzenie jednodniowe, 2022.06.23
w ramach projektu Fundacja Wspólnota Gdańska
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Dzień 4 czerwca to niewątpliwie ważna data w naszej historii. W bieżącym roku mija właśnie 33. rocznica pierwszych wolnych wyborów do parlamentu i 32. rocznica wyborów samorządowych. Wiele się wówczas w naszym kraju zmieniło. To już nie była ta sama Polska. Te rocznice skłaniają nas zatem do zastanowienia, czym tamte wybory się wyróżniały na tle późniejszych wyborów w wolnej Polsce. Dlaczego społeczeństwo postanowiło wziąć w nich udział? Frekwencja wtedy była, z naszej dzisiejszej perspektywy, naprawdę duża, gdyż wyniosła 62,3 %. Pojawiły się jednak wówczas głosy, zwłaszcza wśród opozycji, że była ona i tak niska, bo spodziewano się, iż do urn pójdzie między 70, a nawet 90 proc. uprawnionych do głosowania.

Podczas debaty nasi rozmówcy opowiedzą nie tylko o tym, jak wyglądały wybory w 89 r. i 90 r., ale też spróbują dokonać porównań ówczesnych nastrojów społecznych z obecnymi. Będziemy też pytać najmłodszego uczestnika spotkania o to, czym są obecne wybory z punktu widzenia jego pokolenia. Zaprosiliśmy do dyskusji także socjologa, który ze swej perspektywy przyjrzy się społeczeństwu z lat 1989 – 1990 i 2022.
Równocześnie chcemy porozmawiać o tym, jak powinniśmy się przygotować do najbliższych wyborów w 2023 roku. One przecież są w dzisiejszej rzeczywistości niebywale ważne. W debacie chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie działania obywatelskie powinniśmy inicjować, aby wzięło w nich udział wielu uprawnionych do głosowania. Dlaczego wielu z nich z tego prawa nie korzysta? Dlaczego nadal jest niski poziom zaangażowania Polaków w życie publiczne? Na ile to zjawisko jest trwałe? Co musiałoby się zmienić?

W debacie wezmą udział:
Małgorzata Gładysz – z wykształcenia architektka, od sierpnia 1980 roku czynnie zaangażowana w działania NSZZ Solidarność, po 81 roku również aktywna w działalności podziemnej, szefowa kampanii Solidarności na Pomorzu w wyborach 1989 roku. W latach po 1990 roku delegatka pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa Sejmiku Województwa Gdańskiego, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy RS AWS. Od 2001 na emeryturze. 2002–2007 kierownik Biura Poselskiego wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego, od 2008 doradca marszałka/wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Sławomir Kosmulski- inżynier okrętowiec, w późniejszych latach kierujący firmą ekspercką w dziedzinie ochrony środowiska, konsultant i audytor w dziedzinie systemów zarządzania i optymalizacji procesów, zaangażowany w europejski program szkolenia konsultantów gospodarczych, wykładowca/szkoleniowiec Akademii SGS.
Aktywny uczestnik budowy struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81, współorganizator obywatelskich przygotowań do wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach1989-1990 w Gdańsku, wiceprzewodniczący ds. kontaktów z mediami, później przewodniczący Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Zaspa – Młyniec. W późniejszych latach czynnie działający w Stowarzyszeniu Gdański Komitet Obywatelski, które skierowało swoje działania na sferę charytatywną.

Mikołaj Kujawa – tegoroczny maturzysta, były przewodniczący samorządu szkolnego w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego, nominowany do nagrody młodzieżowego przedsiębiorcy roku 2021. Absolwent Młodzieżowej Akademii Biznesu oraz programu Washington Business Programme. Od 5 lat związany z młodzieżową działalnością samorządową na terenie Gdańska, inicjator i organizator Gali Samorządów XLO im. LB
Dr Krzysztof Stachura – socjolog, badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Zajmuje się m.in. badaniami aktywności obywatelskiej i przemianami praktyk uczestnictwa w kulturze. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rady Kultury Gdańskiej i Association of Internet Researchers. W ostatnich latach odbył staże naukowe na University of Alberta w Edmonton, University of Texas w Austin i University of York. Pełni funkcję członka redakcji czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”.

Rozmowę poprowadzi Roman Daszczyński.

Serdecznie zapraszamy!
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl